Chính sách đãi ngộ

Chế độ lương

 • Quan điểm trong chiến lược nhân sự của công ty là: tuyển dụng và bổ nhiệm đúng năng lực, đúng vị trí; trả công xứng đáng với năng lực làm việc và thành tích đóng góp.

Mức lương cạnh tranh

 • BIN HOLDINGS LTD. xây dựng một chế độ lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh đảm bảo giữ được người tài và thu hút nhân sự.

Lương theo năng lực

 • Nhân viên sẽ được hưởng mức thu nhập tương xứng với năng lực làm việc, sự nỗ lực và thành tích đóng góp.

Ngoài ra nhân viên sẽ được hưởng các chế độ thưởng tại công ty như sau:

 • Thưởng tết theo thâm niên và năng lực.
 • Thưởng 10% lương vào các ngày lễ trong năm như: 30/4, 2/9, 1/1. 
 • Trợ cấp theo luật lao động (Tết thiếu nhi, Tết Trung Thu, cưới hỏi, thai sản).
 • Thưởng theo dự án tùy thuộc vào tình hình kinh doanh và doanh thu (nếu có).

Chế độ phúc lợi

 • Luôn được chú trọng nhằm mang đến cho nhân viên môi trường làm việc thoải mái, đoàn kết.

Du lịch

 • Chế độ nghỉ mát, nghỉ dưỡng cho nhân viên hàng năm

Bảo hiểm – Sức khỏe

Tại BIN HOLDINGS LTD. nhân viên sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước:

 • Bảo hiểm xã hội
 • Bảo hiểm y tế
 • Bảo hiểm tai nạn

Đào tạo

 • Hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ chuyên môn trong thời gian thử việc. 
 • Có thời gian tìm hiểu, học hỏi các yêu cầu mới về nghiệp vụ.
 • Tham gia các dự án thương mại điện tử về nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • Có cơ hội tiếp xúc với các hạ tầng công nghệ thông tin mới.

Đời sống nhân viên

 • Chế độ thăm viếng, hiếu hỉ các sự kiện của nhân viên như: kết hôn, thai sản, sinh nhật, ốm đau ...
 • Tổ chức sinh nhật hàng tháng cho nhân viên.