Tuyển dụng

BIN HOLDINGS LTD chú trọng phát triển cơ sở vật chất, xây dựng môi trường làm việc hiện đại, thân thiện với môi trường. Quan điểm trong chiến lược nhân sự của công ty là: tuyển dụng và bổ nhiệm đúng năng lực, đúng vị trí; trả công xứng đáng với năng lực làm việc và thành tích đóng góp

Môi trường làm việc

Môi trường làm việc

BIN HOLDINGS LTD. chú trọng phát triển cơ sở vật chất, xây dựng môi trường làm việc hiện đại, thân thiện với môi trường. Cung cấp trang thiết bị đáp ứng nhu cầu làm việc của nhân viên ở từng bộ phận

Xem thêm

Chính sách đãi ngộ

Chính sách đãi ngộ

Xây dựng một chế độ lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh đảm bảo giữ được người tài và thu hút nhân sự bao gồm: Chế độ lương, Mức lương cạnh tranh, Chế độ phúc lợi, Du lịch, Bảo hiểm.

Xem thêm

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

Đây là lần gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa ứng viên và công ty. Thông qua buổi phỏng vấn này, công ty có thêm các thông tin để đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên dự tuyển với công việc cần tuyển

Xem thêm