Với cộng đồng

Trách nhiệm BIN HOLDINGS LTD Với cộng đồng

Nhân viên chúng tôi sẵn sàng tình nguyện đóng góp thời gian, trí tuệ vào những công việc thiện nguyện có ích cho xã hội. Chúng tôi tự hào về các hoạt động địa phương nhằm chia sẻ khốn khó với những tổ chức, cá nhân cần sự giúp đỡ

  • Trong thời gian qua, chúng tôi đã tham gia vào các hoạt động:
  • Nhân viên BIN HOLDINGS LTD. tham gia chương trình hiến máu nhân đạo 6 tháng một lần tại khu vực TP.HCM.
  • Liên kết với các tổ chức phi chính phủ quyên góp sách nhằm xây dựng thư viện sách cho trẻ em vùng cao.
  • Quyên góp tiền cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.
  • Tham gia chương trình vì môi trường xanh, chung tay bảo vệ biển đảo quê hương.
  • BIN HOLDINGS chung tay vì khúc ruột miền Trung.