Tư vấn hoạt động và quản lý chuỗi cung ứng

Tư vấn hoạt động và quản lý chuỗi cung ứng

Cách quản lý hiệu quả các hoạt động trong chuỗi cung ứng tác động to lớn vào sự thành công của một tổ chức. Hiện nay, doanh nghiệp ngày càng nhận ra tầm quan trọng của nhu cầu lấy khách hàng làm trọng tâm, hoạt động tích hợp và quản lý chi phí. Chúng tôi tư vấn xây dựng năng lực quản lý và cải tiến quy trình để giúp doanh nghiệp tối ưu hóa các quy trình hoạt động và chuỗi cung ứng của họ. Chúng tôi giúp khách hàng tối ưu hóa các bộ phận chức năng chính thuộc chuỗi giá trị của họ, từ quản lý khách hàng đến tìm nguồn cung ứng dịch vụ và hàng hóa nhằm hỗ trợ khách hàng nâng cao giá trị, giảm lãng phí và giảm chi phí vì lợi ích bền vững lâu dài.

Hoạt động tư vấn hỗ trợ của chúng tôi trong lĩnh vực này có tác dụng cải thiện hoạt động của doanh nghiệp, quản lý tối ưu chi phí, mua sắm và chuỗi cung ứng, giúp doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu:

Cải thiện hoạt động

Chúng tôi tìm hiểu những nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và sử dụng các phương pháp đã được kiểm chứng để xác định và áp dụng các cơ hội cải tiến. Bên cạnh đó, chúng tôi còn phối hợp với doanh nghiệp tận dụng tối đa nguồn nhân lực họ hiện có (bao gồm cả việc thuê ngoài), đảm bảo cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng và các bên liên quan.

Quản lý chi phí

Chúng tôi xem xét các quy trình quản lý chi phí và kiểm soát hiện hữu của quý công ty, xác định các biện pháp tiết kiệm chi phí và thực hiện các thay đổi theo cách có thể nhằm thúc đẩy sự cải tiến liên tục và tiết kiệm chi phí một cách bền vững và lâu dài.

Mua sắm và chuỗi cung ứng

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, từ tìm nguồn cung ứng hàng hoá và dịch vụ đến vận hành các quy trình chuỗi cung ứng nội bộ đầy đủ của khách hàng.

Tăng trưởng doanh thu

Dịch vụ tư vấn tăng trưởng doanh thu tập trung vào việc tối ưu hóa hoạt động tiếp thị và bán hàng để duy trì và tăng trưởng Doanh thu cũng như khả năng sinh lợi trong bất kỳ điều kiện thị trường nào.

Với những tư vấn hỗ trợ trên, chúng tôi sẽ giúp các doanh nghiệp có được chuỗi cung ứng bền vững, tạo điều kiện để doanh nghiệp có cái nhìn xa hơn về lợi ích tài chính ngắn hạn, nỗ lực tìm giải pháp tạo ra giá trị dài hạn cho doanh nghiệp.