Tích hợp sau sát nhập

Tích hợp sau sát nhập

Cơ sở chiến lược của một thương vụ sát nhập sẽ gặp rủi ro nếu doanh nghiệp không có một bản kế hoạch chu đáo đối phó với những thách thức sau sát nhập giữa hai doanh nghiệp dù đó là một cơ hội tuyệt vời. 

Phần lớn các doanh nghiệp đều hào hứng với việc sát nhập sau khi đã hoàn thành việc thẩm định, kiểm tra các số liệu từ mọi góc độ và phản ứng của thị trường. Tuy nhiên doanh nghiệp không tránh khỏi những vấn đề liên quan đến nhân sự và tổ chức như thiếu tầm nhìn chung, phong cách lãnh đạo đối lập, văn hóa doanh nghiệp lệch pha, chảy máu nhân tài chủ chốt, các cấu trúc tổ chức lệch khớp và yếu kém trong quản trị sự thay đổi. Thêm vào đó, các đối thủ cạnh tranh của công ty luôn sẵn sàng lôi kéo khách hàng của công ty khi có thời cơ. Chính những điều này buộc doanh nghiệp phải nhìn nhận và đề ra những giải pháp hợp lý để đồng bộ hóa mọi mặt của hai doanh nghiệp. 

Với đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này, BIN HOLDINGS LTD. cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tư vấn khách hàng giải quyết tất cả những mối nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp nhờ tận dụng triệt để những lợi thế sau khi sát nhập thành công.