Thiết kế đồ họa / Graphic Designer (PS, AI)

Nộp đơn ứng tuyển vị trí : Thiết kế đồ họa / Graphic Designer (PS, AI)

Tên :
Email :
Điện thoại :
Ghi chú :
Tải lên CV / Tệp : (.rar, .zip, .pdf, .doc, docx) :