Lễ Tân Kiêm Hành Chính Văn Phòng

Nộp đơn ứng tuyển vị trí : Lễ Tân Kiêm Hành Chính Văn Phòng

Tên :
Email :
Điện thoại :
Ghi chú :
Tải lên CV / Tệp : (.rar, .zip, .pdf, .doc, docx) :