Chuyên viên 2D Artist

Nộp đơn ứng tuyển vị trí : Chuyên viên 2D Artist

Tên :
Email :
Điện thoại :
Ghi chú :
Tải lên CV / Tệp : (.rar, .zip, .pdf, .doc, docx) :