Biên tập, xử lý Video / Video Editor (PR, AE)

Nộp đơn ứng tuyển vị trí : Biên tập, xử lý Video / Video Editor (PR, AE)

Tên :
Email :
Điện thoại :
Ghi chú :
Tải lên CV / Tệp : (.rar, .zip, .pdf, .doc, docx) :